Zahájení školního roku na naší škole – první ročníky

V úterý 1. 9. 2015 byl slavnostně zahájen nový školní rok. Pro první ročníky bylo připraveno oficiální zahájení na hřišti školy. K novým žákům nejdříve promluvil ředitel školy, Ing. Roman Moliš, který žáky přivítal a dále nastínil, co studiem na naší škole mohou získat, jaké jsou podmínky a kritéria studia. Prvého dne nového školního roku se také zúčastnil i představitel kraje, Ing. Stanislav Juránek, 1. náměstek hejtmana, člen rady Jihomoravského kraje. Ten žáky rovněž přivítal a vyzdvihl především velmi dobré uplatnění na trhu práce, pro absolventy technicky zaměřených škol, a to nejenom v regionu. Na závěr jim popřál mnoho úspěchu, píle a vytrvalosti během následujících studijních let na naší škole.