Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA POKRAČUJE DÁL!

Oznamujeme všem zájemcům o kurzy ve svářečské škole, že provoz je nepřerušen a pokračuje dál.

Nové kontaky

Mobil: 702 174 330
E- mail: sekretariat@sssebrno.cz
Fax: 544 210 665