Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Čestné uznání a osvědčení Hospodářské komory ČR

V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, obdržela naše škola a žáci čestné uznání a osvědčení HK, za vysokou úroveň praktické přípravy ve školním roce 2015/2016.

  • „Čestné uznání a osvědčení Hospodářské komory ČR“/files/aktu­ality/hospodar­ska_komora_di­plom-rotated.pdf