Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Informace pro strávníky – žáky

Od listopadu 2016 se postupně přechází na placení stravy bankovní převodem. Žáci si mohou od 31. 10. 2016 v době výdeje oběda (11.15 – 12.30. hod.), vyzvednou složenku u paní Havlíčkové v budově DM kancl. č.120. Na složence bude uvedeno bankovní spojení a var.symbol strávníka. Než se přejde úplně na bankovní systém je možné si obědy v pondělí a středu v době výdeje oběda (11.15 – 12.30. hod.) zaplatit hotově u paní Havlíčkové.