Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

XXII. Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání 2016

Ve dnech 25. – 26. 11. 2016 se v pavilonu G1 v areálu Veletrhy Brno, a. s. uskutečnil další ročník veletrhu středních a vyšších odborných škol. Veletrh je určen pro žáky posledních ročníků základních škol, kterým má pomoci při rozhodování a výběru zaměření dalšího studia v rámci zvoleného povolání. My jsme se také zúčastnili a přinášíme z našeho stánku pár fotografií.