Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

První kolo soutěže zručnosti KOVO Junior 2017, obor Mechanik seřizavač

Dne 9.1. 2017 se na naší škole uskutečnilo první kola soutěže zručnost KOVO Junior 2017, obor Mechanik seřizavač.

V této soutěži žáci prokazují znalosti a dovednosti při výrobě strojní součásti dle výkresové dokumentace na CNC strojích.

Umístění:

  • 1. místo Tomáš Venclík
  • 2. místo Tomáš Saivera
  • 3. místo Pavel Štěpánek

Do krajského kola postupují Tomáš Venclík a Tomáš Saivera.