Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Naši žáci opět zvítězili v krajské odborné soutěži KOVO junior 2017- obor Obráběč kovů

Výsledky soutěže Kovo Junior 2017– Obráběč kovů

  1. Mičánek Jan – Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace (380 bodů)
  2. Pelikán Ivo – Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace (367 bodů)
  3. Mačkal Daniel – SOŠ a SOU Vyškov, příspěvková organizace, Sochorova 15, 682 01 Vyškov (359 bodů)

Foto