Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Burza práce na BVV

Žáci 3. a 4. ročníků naší školy se 19.4.2017 zúčas­tnili Burzy práce na brněnském výstavišti. Akce proběhla v rámci projektu JMKÚ Efektivní služby zaměstnanosti za účasti 52 firem. Žáci měli příležitost seznámit s požadavky na trhu práce, jaké profese jsou firmami poptávány. Budoucí absolventi získali kontakty na možné zaměstnavatele.