Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Burza pracovních příležitostí

6. a 7.4.2017 proběhla na naší škole burza pracovních příležitostí. Pozvání přijalo 23 firem v oboru elektro a strojírenství, které svou prezentací seznámily žáky končících ročníků s činností a zaměřením jejich firmy. Zástupci firem ochotně odpovídali na dotazy žáků a zprostředkovali jim tak nabídku pracovních míst v Brně a okolí.

Mgr. Zdeňka Ottová, organizátor akce