Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Cyklokurz 2017

Ve zkráceném týdnu od 2. do 5. května proběhl tradiční sportovně turistický kurs zaměřený na cyklistiku. Jako každoročně jsme ho uspořádali ve vyzkoušeném rekreačním středisku pod Templštýnem v překrásném údolí řeky Jihlavy.

Kursu se zúčastnili zájemci ze tříd M2.A, M2.B, M2.C, 2.A, 3.C, s výbornými instruktory Liborem Matouškem a ing.Vladimírem Volavým.

Při cykovýletech jsme navštívili hadcovou step u Mohelna, vodní nádrže Dalešice a Mohelno, rozhlednu Babylon, Ivančice, Moravské Bránice, pronikli jsme do uzavřeného zámku v Moravském Krumlově,… Účastníci na svých kolech najezdili téměř 200 kilometrů, zkusili si jízdu zručnosti i průstup nepřehledným terénem. Po návratu do střediska jsme se věnovali míčovým hrám, proběhla soutěž ve střelbě ze vzduchovky, večer byly táboráky s opékáním vuřtů a nakonec došlo i na zpívání.

V průběhu akce jsme měli pouze několik menších defektů, které se podařilo vždy vyřešit. A hlavně jsme neměli žádný úraz !

Kurs to byl moc pěkný a pohodový, počasí nám přálo. Doufám, že jeho účastníci vyprávěním svých hezkých a netradičních zážitků motivují spolužáky k účasti na cyklokursu v květnu roku 2018.

Mgr. Jan Váně, vedoucí cyklokursu