Jaderná maturita 2017

Ve dnech 24. 5. – 26. 5. 2017 probíhala v elektrárně Dukovany Jaderná maturita. Stáž je určená technicky nadaným studentům, kteří mají zájem o problematiku jaderné energetiky, zvány jsou partnerské školy Skupiny ČEZ. Společně s dalšími studenty středních odborných škol a gymnázií se stáže zúčastnili naši žáci Ladislav Tlapák a Daniel Hablt ze třídy M 3A.

V průběhu tří dnů absolvovali prezentace o primárním a sekundárním okruhu, elektrické části, radiologické ochraně atd. Součástí programu byly rovněž exkurze po areálu EDU, v rámci kterých jsme navštívili např. strojovnu, sklad vyhořelého jaderného paliva, úložiště radioaktivního odpadu a protiatomový kryt. Jedním z vrcholů programu byla možnost navštívit trenažér, který slouží jako tréninková místnost pro budoucí operátory reaktoru. Do všech těchto prostor se běžně nikdo mimo zaměstnanců elektrárny nedostane. Třídenní program byl zakončen zajímavou přednáškou předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dany Drábové a následnou diskusí.