Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Tenisový přebor žáků školy

V pondělí 29. května proběhl tenisový přebor žáků naší školy. Přihlásilo se do něj sedm hráčů, jeden se bez omluvy nedostavil.

Hrálo se systémem každý s každým na jeden set do pěti. S přibývajícím sluníčkem sil ubývalo a po pěti odehraných střetnutích toho měl každý tak akorát dost.

Turnaj se vydařil, chlapci si pěkě zahráli, nikdo se nezranil…. Pro hráče byly připraveny i věcné odměny.

30.května 2017 Mgr. Jan Váně, organizátor turnaje