Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Miláno – Stáž našich žáků v podnicích v rámci projektu Erasmus+

Projekt Příklady dobré praxe ve strojírenství a elektrotechnice v rámci programu Erasmus + se v letošním roce stal pro žáky naší školy možností, jak si splnit nejenom povinnou odbornou praxi v podniku, ale navíc ji spojit s pobytem v jiné zemi, poznat místí kulturu i zvyky, setkat se s možnostmi práce v zahraniční, získat spoustu odborných dovedností a také se zdokonalit v cizím jazyce, včetně odborné slovní zásoby studovaného oboru.

Skupinka pečlivě vybraných žáků oborů Elektrotechnika, Mechanik elektrotechnik a Provozní elektrotechnika odjížděla směr Itálie v sobotu 6. 5. 2017 ve 23.00 hod. Ke dvaceti studentům tříd N1 a M3A byli jako doprovod určeni Petr Hřebačka, učitel odborného výcviku, a Mgr. Vítězslava Halaštová, vyučující anglického jazyka. Na místo určení, tedy do italského Milána, přijeli ve 12.15 hodin následující den.