Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Slavnostní předávání výučních listů 2017

V pondělí 26. 6. 2017 byly slavnostně předány výuční listy našim žákům z denního a také dálkového studia. Předávání proběhlo v Technickém muzeu v Brně za účasti nejen představitelů školy, ale také zástupců firem a technického muzea. Žákům přeji mnoho úspěchů v dalším studijním či profesním životě. Hezké prázdniny.

J. Melichar