Soutěž dovednosti žáků elektrotechnických oborů 2016/17 – vyhodnocení

Termíny:

3.4.-7.4.2017 – praktická část – zhotovení zadaného úkolu – 2.A – ES, EMZP. 4.4.2017 – teoretická část – zpracování testu – M2.A – MET. 25.4.2017 – teoretická část – zpracování testu – 2.A – ES, EMZP. 26.4.-28.4.2017 – praktická část – zhotovení zadaného úkolu – M2.A – MET.

Teoretickou část soutěže žáci absolvovali v hodině IKT, praktickou část v průběhu OV. Každá část byla bodově vyhodnocena a podle celkového součtu bodů bylo stanoveno celkové pořadí.

Soutěž splnila svůj účel a motivovala žáky školy k ověření svých teoretických znalostí a praktických dovedností. V pátek 16.6.2017 proběhlo za účasti ředitele školy Ing. Romana Moliše a garanta soutěže Ing. Milana Peslara vyhlášení výsledků, předání diplomů a věcných cen. Výsledky soutěže budou popularizovány školním informačním systémem a cestou webových stránek školy. Celkový vítěz soutěže má možnost reprezentovat SŠSE Brno na meziškolních odborných soutěžích. Poděkování patří především hlavním organizátorům soutěže Ing. Ladislavu Suchomelovi a Bc. Tomáši Kupsovi a dále všem hodnotícím učitelům teoretické i praktické části.

V Brně dne 19.06.2017 Zpra­coval: Ing. Peslar