Máme 2. místo

V dnech 21. – 23. 3. 2022 se naše škola zúčastnila celostátního kola soutěže KOVO JUNIOR 2022 v oboru Mechanik seřizovač, kterou letos organizovala SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov.

Této soutěže se účastnil náš žák 4. ročníku Denis Vlček,
který se nominoval účastí v krajském kole, kde skončil na prvním místě.

 

Vlastní soutěž byla rozdělena do tří částí:
* Praktický úkol 1a – vypracování NC programu dle výkresu v ŘS Heidenhain 530, nebo Sinumerik Operate 4.5
* Praktický úkol 1b – vypracování NC programu dle „výrobního“ výkresu ve stejných ŘS a výroba této součásti na stroji.
Tento výkres jsme však neobdrželi předem a bez kót, tak jak to bylo v propozicích soutěže deklarováno.
* Praktický úkol č. 2 byla praktická měření, kde bylo připraveno na učebně celkem osm pracovišť, na kterých žáci plnili různá zadání úkolů dle přiložených pokynů.
Na každý tento úkol bylo přesně odměřeno 13 minut a pak se žáci na pracovištích vystřídali tak, aby postupně obsáhli všechny úkoly měření.

Po celkovém sečtení všech bodů a vyhodnocení všech tří částí soutěže se náš žák umístil na krásném druhém místě,
což je v celorepublikovém měřítku a za účasti zástupců ze 14 různých středních škol všech krajů krásný výsledek.

Denisovi gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

V Brně dne: 24. 3. 2022
Ing. Zdeněk Ondříšek, učitel odborného výcviku

 

  

Další aktuality

Program Hasík
Tenisový turnaj kantorů