Výsledky 1. kola

2. a 3. 5. 2022 přijímáme zápisové lístky až do 18:00 hod.

 

Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení pro maturitní obory: 29. dubna 2022


Úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce podle §60 odst. 2 a v souladu s § 60a odst. 6 školského zákona odevzdáním zápisového lístku řediteli školy,
a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení (nejpozději do 13. 5. 2022).

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si mohou uchazeči či jejich zákonní zástupci vyzvednout v pátek 29. 4. 2022
a v sobotu 30. 4. 2022 na studijním oddělení školy od 8:00 do 16:00 hodin, kdy bude také možné odevzdat zápisový lístek.

Do 13. 5. 2022 pak bude možné zápisový lístek předat v budově školy v pracovních dnech mezi 8:00 a 16:00 hod.
 


Nenašli jste se v seznamu přijatých uchazečů?

Pořád není nic ztraceno. Neváhejte nás kontaktovat a my vám rádi poradíme co dál.
Odvolání je nutno podat do tří pracovních dnů (ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí). Tiskopis ODVOLÁNÍ


Dotazy ohledně přijímacího řízení:

Markéta Vlčková - email: vlckova@sssebrno.cz, tel.: 544 422 880, mobil: 774 990 785

Kateřina Kvasničková - email: kvasnickova@sssebrno.cz, tel.: 544 422 880, mobil: 603 742 935

 

 

Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení pro učební obory: 22. dubna 2022

Úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce podle §60 odst. 2 a v souladu s § 60a odst. 6 školského zákona odevzdáním zápisového lístku řediteli školy,
a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení (nejpozději do 6. 5. 2022).

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si mohou uchazeči či jejich zákonní zástupci vyzvednout v pátek 22. 4. 2022
a v sobotu 23. 4. 2022 na studijním oddělení školy od 8:00 do 16:00 hodin, kdy bude také možné odevzdat zápisový lístek.

Do 6. 5. 2022 pak bude možné zápisový lístek předat v budově školy v pracovních dnech mezi 8:00 a 16:00 hod.
 


 

 

2leté ZKRÁCENÉ STUDIUM - DÁLKOVÉ:
• Elektrikář-silnoprou

 

 

ZÁKONNÉ NORMY 

 

 

 

Další aktuality

Program Hasík
Tenisový turnaj kantorů