Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Archiv aktualit

Třídní schůzky

Více informací  

Maturitní zkoušky – Podzimní zkušební období

Více informací  

Maturitní zkoušky – Jarní zkušební období

Více informací  

Odeslání rozhodnutí poštou – Zkrácené studium denní a dálkové

Více informací  

Osobní převzetí rozhodnutí – Zkrácené studium denní a dálkové

Více informací  

Osobní převzetí rozhodnutí – 2.termín Nástavbového denního a dálkového studia zakončeného maturitní zkouškou

Více informací  

Zveřejnění výsledků – 2.termín Nástavbového denního a dálkového studia zakončeného maturitní zkouškou

Více informací  

Odeslání rozhodnutí poštou – 2.termín Nástavbového denního a dálkového studia zakončeného maturitní zkouškou

Více informací  

Osobní převzetí rozhodnutí – 1.termín Nástavbového denního a dálkového studia zakončeného maturitní zkouškou

Více informací  

Odeslání rozhodnutí poštou – 1.termín Nástavbového denního a dálkového studia zakončeného maturitní zkouškou

Více informací  

Vyberte požadovaný měsíc