Certifikace Autodesk Academia

Autodesk Academia Program

Výuka moderních postupů průmyslového navrhování na technických školách byla v naší republice vždy spojena s mimořádným zájmem škol. Velký podíl na tomto správném směru v odborném školství mají především aktivity projektů SIPVZ. Společnost Autodesk v této oblasti patří k nejlepším především díky programu Autodesk Academia, který již desítku let je nejpropracovanějším nejen na území ČR. Jednou ze součástí programu Autodesk Academia je certifikační studentský program, kterého se zúčastňují ročně stovky studentů.

Každá škola si vytváří školní vzdělávací program. V rámci něho se může rozhodnout o vzdělávacím obsahu v odborných předmětech, získat statut Autodesk Academia, podpořit jej programovým řešením fy Autodesk, vyškolit lektory a administrátora. Autorizaci tedy škola může získat jen za splnění určitých podmínek.