Český jazyk a literatura

Čeština neboli český jazyk je západoslovanský jazyk, který patří do skupiny slovanských jazyků, do rodiny jazyků indoevropských. Čeština se vyvinula ze západních nářečí praslovanštiny na konci 10. století. Je částečně ovlivněná latinou a němčinou. Češtinou celosvětově nemluví mnoho lidí, ale jazykovědci oceňují vyjadřovací možnosti českého jazyka. Čeština je flektivní jazyk vyznačující se komplikovaným systémem skloňování a časování a velmi volným slovosledem. K písemným záznamům používá latinku doplněnou o znaky s diakritikou. Pro tyto vlastnosti je poměrně komplikovaný pro strojové překlady, ale ten kdo všechna specifika zvládne, zjistí, že má mnohem větší možnosti vyjádření dějů než světové jazyky jako třeba Angličtina, které musejí mnoho věcí poměrně složitě opisovat.

Jak vidíte máme dobrý důvod se češtinou zabývat a učit se jak gramatiku, tak českou literaturu, která ty skvělé vlastnosti využívá. 

Odkaz na Moderní elektronickou cvičebnici k procvičování pravopisu. Klikněte zde .

Doporučená literatura a další informace jsou v souborech níže: