Cizí jazyky

Studijní materíály a doporučená literatura pro výuku cizích jazyků

STUDIJNÍ MATERIÁLY:

Německý jazyk – Rozděleno dle požadované úrovně pro daný obor

NĚMECKÝ JAZYK – MATURITNÍ OBORY – 

1.CJ    Kolektiv autorů:  DIREKT 1, 2, 3, (nakladatelství KLETT)

2.CJ   Kolektiv autorů:  Direkt 1, 2

                                 UČŇOVSKÉ OBORY  -               Kolektiv autorů: DIREKT 1, 2

                                 DÁLKOVÉ STUDIUM –             Kolektiv autorů: DIREKT 1, 2, 3

                                 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:        Kolektiv autorů: DIREKT 2, 3

 Odborná němčina:

Myšková, Z.; Návratová, J., Návratová, B.: Deutsch im Maschinenbau, Informatorium


Doporučená literatura:

Dubová, J.:  Němčina - Cvičebnice středoškolské gramatiky, nakl. Výuka

Kol. autorů: Němčina – Přehled středoškolské gramatiky, nakl. Výuka

Česko-německý a Německo-český slovník

STUDIJNÍ MATERIÁLYRuský jazyk – Rozděleno dle požadované úrovně pro daný obor

RUSKÝ JAZYK – MATURITNÍ OBORY –  2.CJ    Kolektiv autorů:  KLASS 1, 2,  (nakladatelství KLETT)

                           DÁLKOVÉ STUDIUM –  1.CJ    Kolektiv autorů:  KLASS 1, 2, 3

Doporučená literatura:

Kol. autorů: Ruský jazyk – Přehled středoškolské gramatiky, nakl. Výuka

Stručný přehled gramatiky

Česko-ruský a rusko-český slovník