Desatero pro školní prevenci

Naše škola se zapojila do projektu prevence, podporovaného MŠMT. V rámci projektu jsme obdrželi deset krátkých edukačních videí, která jsou určena pro žáky 1. a 2. ročníku (lze je promítnout i starším) a ke každému z videí se vztahuje kvíz. Délka videa je cca 11 minut. 

Odkaz na videa: https://onedrive.live.com/?

Odkaz na kvízy: https://presafe.cz/desatero-primarni-prevenci/

Třídní učitelé prvních a druhých ročníků videa promítnou v rámci třídnických hodin, pořadí si určí sami. Témata stalkingu a šikany budou probrána v IT. Po promítání třídy vyplní krátký dotazník k tématu. Na konci dotazníku je nezbytné zapsat naši školu - pokud dáte dotazník jako domácí úkol, prosím, zkontrolujte tento zápis, nejlépe tak, že žáci zašlou otisk obrazovky, kde je vyplněná škola vidět. Lze se případně dohodnout i s vyučujícími IT, aby umožnili vyplnění dotazníku v hodinách.

Učitelé IT prvních a druhých ročníků zajistí promítnutí videí na téma Šikana (doplní o problematiku kyberšikany) a Stalking (doplní o problematiku zneužívání sociálních sítí) a zajistí vyplnění dotazníků k těmto tématům ve svých hodinách.