Edookit

Zde se mohou žáci i jejich rodiče přihlásit do informačního systému. Žáci zde mohou plnit zadané úkoly, podívat se na probranou látku v případě nepřítomnosti, podívají se na aktuální rozvrh a jeho změny a další informace. Rodiče pak mohou sledovat prospěch svých dětí, omlouvat nepřítomnost a podobně. Při plnění úkolů je nezbytné, aby se žák přihlásil k žákovskému účtu. Z rodičovského tato funkce není dostupná.