Elektrikář silnoproud 2

dvouleté dálkové studium

PROFIL ABSOLVENTA

 • orientuje se v základní technické dokumentaci
 • zná vlastnosti základních elektrotechnických součástí, elektrických rozvodů a elektrospotřebičů
 • umí zapojit nejrůznější elektrospotřebiče
 • rozumí konstrukci a funkci jednotlivých přístrojů a zařízení
 • umí zapojovat domovní a průmyslové rozvody a sestavovat rozvodná zařízení
 • je připraven pro získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle §5 vyhl. č. 50/1978 Sb.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • kvalifikované dělnické profese v elektrotechnické výrobě
 • opravář elektrospotřebičů
 • provozní elektrikář
 • elektrotechnik – údržbář ve výrobní a nevýrobní sféře
 • stavební elektrikář
 • elektromontér
 • montér elektrorozvodných sítí
 • elektromontér trakčních zařízení
 • elektrikář zabezpečovacích zařízení
 • specializovaný pracovník v obchodu
 • soukromý podnikatel v oboru elektro

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • zkrácené studium v jiných učebních oborech
 • studium v nástavbových maturitních oborech se strojním zaměřením na středních odborných učilištích

Obor vzdělání:
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

Zaměření:
silnoproud

Stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem

Délka studia:
2 roky

Forma studia:
dálková forma vzdělávání

Typ studia:
dálkové studium absolventů SŠ

Dokumenty ke stažení:
Přihláška ke studiu:

Obory pro zkrácené studium

Prohlédněte si nabídku dalších studijních oborů.

Elektrikář silnoproud 1

Elektrikář silnoproud 1

jednoleté denní studium

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

jednoleté denní studium

Strojní mechanik

Strojní mechanik

jednoleté denní studium

Nástrojař

Nástrojař

jednoleté denní studium

Obráběč kovů

Obráběč kovů

jednoleté denní studium