Elektromechanik pro zařízení a přístroje

jednoleté denní studium

PROFIL ABSOLVENTA

 • orientuje se v oblasti číslicové techniky, řídící
 • a automatizační techniky, spotřební a průmyslové elektrotechniky
 • orientuje se v elektrotechnické dokumentaci a na jejím základě umí zhotovit, diagnostikovat a opravovat elektrotechnická digitální zařízení a přístroje
 • pomocí měřících a testovacích přístrojů dovede identifikovat závady a dále realizovat optimálním způsobem jejich opravy
 • je připraven pro získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle §5 vyhl. č. 50/1978 Sb. 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • instalace, uvádění do provozu, kontrola, údržba a opravy elektrotechnických zařízení a přístrojů
 • provozní elektrikář slaboproudých zařízení
 • mechanik digitálních elektronických zařízení
 • elektromechanik pro zabezpečovací techniku
 • mechanik měřících, regulačních a automatizačních zařízení
 • opravář elektrospotřebičů
 • specializovaný pracovník obchodu a poradenství
 • soukromý podnikatel v oboru elektro

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • zkrácené studium v jiných učebních oborech
 • studium v nástavbových maturitních oborech s elektrotechnickým zaměřením na středních odborných učilištích

Obor vzdělání:
23-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Zaměření:
střední vzdělání s výučním listem

Stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem

Délka studia:
1 rok

Forma studia:
denní forma vzdělávání

Typ studia:
denní studium absolventů SŠ

Dokumenty ke stažení:
Přihláška ke studiu:

Obory pro zkrácené studium

Prohlédněte si nabídku dalších studijních oborů.

Elektrikář silnoproud 1

Elektrikář silnoproud 1

jednoleté denní studium

Elektrikář silnoproud 2

Elektrikář silnoproud 2

dvouleté dálkové studium

Strojní mechanik

Strojní mechanik

jednoleté denní studium

Nástrojař

Nástrojař

jednoleté denní studium

Obráběč kovů

Obráběč kovů

jednoleté denní studium