Elektromechanik pro zařízení a přístroje

údržba a opravy elektrotechnických zařízení a přístrojů

PROFIL ABSOLVENTA

 • orientuje se v oblasti číslicové techniky, řídící a automatizační techniky, spotřební a průmyslové elektrotechniky
 • orientuje se v elektrotechnické dokumentaci a na jejím základě umí zhotovit, diagnostikovat a opravovat elektrotechnická digitální zařízení a přístroje
 • pomocí měřících a testovacích přístrojů dovede identifikovat závady a dále realizovat optimálním způsobem jejich opravy
 • je připraven pro získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle §5 vyhl. č. 50/1978 Sb.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • instalace, uvádění do provozu, kontrola, údržba a opravy elektrotechnických zařízení
 • a přístrojů
 • provozní elektrikář slaboproudých zařízení
 • mechanik digitálních elektronických zařízení
 • elektromechanik pro zabezpečovací techniku
 • mechanik měřících, regulačních a automatizačních zařízení
 • opravář elektrospotřebičů
 • specializovaný pracovník obchodu a poradenství
 • soukromý podnikatel v oboru elektro

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • zkrácené studium v jiných učebních oborech
 • studium v nástavbových maturitních oborech s elektrotechnickým zaměřením na středních odborných učilištích

Obor vzdělání:
Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Zaměření:
instalace, uvádění do provozu, kontrola, údržba a opravy elektrotechnických zařízení a přístrojů

Stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem

Délka studia:
3 roky

Forma studia:
denní forma vzdělávání

Typ studia:
denní studium absolventů ZŠ

Dokumenty ke stažení:
Přihláška ke studiu:

Obory s výučním listem

Prohlédněte si nabídku dalších studijních oborů.

Elektrikář silnoproud

Elektrikář silnoproud

silnoproud - střední vzdělání s výučním listem

Strojní mechanik

Strojní mechanik

montáž, demontáž, opravy a zkoušení strojů

Obráběč kovů

Obráběč kovů

obrábění na CNC

Nástrojař - obrábění CNC

Nástrojař - obrábění CNC

výroba, udržování a oprava nástrojů ve vysokých stupních přesnosti