Elektrotechnika

informační technologie

PROFIL ABSOLVENTA

 • umí číst elektrotechnické výkresy a dokumentaci technických a programových prostředků informačních technologií (IT)
 • pracuje s odbornou literaturou
 • ovládá zpracování a využívání projektové dokumentace sítí IT
 • umí vyhledat a použít podrobnou dokumentaci prostředků IT na webových stránkách a to i v anglickém jazyce
 • zná funkci a parametry technických a základních programových prostředků IT
 • řídí provádění údržby a oprav prostředků IT

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • ve středních technickohospodářských funkcích při budování a provozu IT
 • navrhování, realizace, údržba a opravy technických prostředků IT
 • instalace a správa operačních systémů
 • administrátor počítačových sítí, tvorba a administrace webových stránek
 • instalace a správa aplikačních programových prostředků (SW)
 • poradenství a podpora uživatelů prostředků IT
 • specializovaný pracovník v obchodě a poradenství
 • soukromý podnikatel v oboru IT

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • zkrácené studium v učebních oborech
 • studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách v ČR a v zemích EU

Obor vzdělání:
26-41-M/01 Elektrotechnika

Zaměření:
Informační technologie

Stupeň vzdělání:
úplné střední odborné

Délka studia:
4 roky

Forma studia:
denní forma vzdělávání

Typ studia:
denní studium absolventů ZŠ

Dokumenty ke stažení:
Přihláška ke studiu:

Obory s maturitou

Prohlédněte si nabídku dalších studijních oborů.

Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik

inteligentní elektroinstalace

Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač

programování a obsluha CNC

Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení

programování a servis CNC