Exkurze do VIDA centra

Dne 7. února 2019 se 22 žáků tříd M1A, M1B, M1C pod vedením Mgr. Srncové zúčastnilo exkurze do VIDA centra.

Žáci tříd M1A, M1B, M1C měli možnost se 7. února 2019 zúčastnit exkurze do VIDA centra. 
Část exkurze byla věnována prohlídce vystavených exponátů a část byla formou výukového programu Vynálezci.
V rámci programu byli žáci rozděleni do týmů a dostali zadaný úkol: sestavit z připravených pomůcek co nejsložitější dráhu, po které se budou pohybovat vagónky nebo kuličky, padat dominové kostky apod. s cílem rozeznít rolničku. Žáci aktivně tvořili a na závěr jednotlivé týmy předvedly své výtvory.

Mgr. Srncová  17. 2. 2019