Exkurze v Ústavu fyziky materiálů 2018

Žáci 1. ročníků strojírenských oborů se mohli seznámit s laboratořemi Ústavu fyziky materálů v Brně.

Viděli pracoviště pro výzkum nízko a vysokocyklové únavy, creep, elektronový mikroskop, vyzkoušeli si účinky kapalného dusíku, magnetické vlastnosti látek, GDOES a mnoho dalších zajímavostí…