GDPR

zde jsou informace o zpracování osobních údajů

Co je GDPR?

Je to obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation), což je legislativa EU, kterou převzaly národní státy a která výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů. Zde najdete dokumenty, kterými se v této oblasti řídí naše škola.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, se sídlem Hybešova 15, 602 00  Brno, IČ: 60555980

Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.

Telefon: +420 543 426 061, +420 604 284 564

e-mail: gdpr@sssbrno.cz