Info pro 1. ročníky

Zde najdete důležité informace hlavně pro žáky prvních ročníků

Zahájení školního roku 2019/2020 bude v pondělí 2. 9. 2019. 

• 1. ročníky denního studia (tedy i zkrácené a nástavba) budou začínat v 8:00 hodin 
V den zahájení školního roku žáci denního studia předloží třídnímu učiteli ke kontrole vysvědčení z 9. třídy ZŠ, žáci zkráceného a nástavbového studia předloží výuční list, popř. maturitní vysvědčení. 

• studium dálkových oborů bude zahájeno ve 14:30 hod. 
Rozpis tříd bude vyvěšen u vstupu do školy a na webu školy. 


Podrobné informace najdete v přiložených souborech

Aktuální informace:

náš Domov mládeže má pro mimobrněnské studenty ještě několik volných míst.Poslední aktualizace 30.8.2019              V.V