Informace pro rodiče a žáky 1. ročníků

Zahájení školního roku 2020/2021 bude v úterý 1.9.2020 v 8:00 hodin. Rozpis tříd bude vyvěšen
u vstupu do školy.

Informativní třídní schůzky proběhnou ve středu 9.9.2020 v 15:30 pro maturitní obory
a 16:30 pro učební obory.

Oblečení a obuv do odborného výcviku
- poskytujeme zdarma.

Pouze v případě, kdy žák ukončí studium v průběhu
1. ročníku nebo oděv ztratí se platí poměrná částka.

Nářadí žákům zapůjčujeme.

Učebnice, sešity apod. se řeší na začátku školního roku podle pokynů učitelů jednotlivých předmětů.
K dispozici máme i školní knihovnu.
Žáci si rovněž mohou zakoupit kredit pro případný
tisk či kopírování.


Komunikace školy s žáky a rodiči je zajištěna prostřednictvím systému/aplikace Edookit.
Součástí Edookitu je i elektronická žákovská knížka.
Žákům a rodičům budou přístupové údaje zaslány
na emailovou adresu.

Školní a klasifikační řád - najdete na webu školy Školní řád

Prosíme o řádné seznámení se se školním řádem, zejména pak s paragrafy týkající se docházky
do školy, omlouvání absence, zákazu kouření apod.
Mobilní telefony je možno používat pouze
o přestávkách.

Potvrzení o studiu - lze vydávat nejdříve
v přípravném týdnu školy (od 24.8.2020) na studijním oddělení, nebo jej žáci dostanou na začátku školního roku.

ISIC karta - od září si ji žáci budou moci vyřídit
za výhodnějších podmínek. Informace žákům sdělí třídní učitelé.

Stravování - školní jídelna s výběrem ze dvou jídel. Obědy se platí bezhotovostně na číslo účtu 27-9321230297/0100, kreditovým systémem. Platba vždy do 15 dne v měsíci, minimální částka je 300,- Kč. Vyúčtování plateb probíhá na konci školního roku.
Pro žáky ubytované v domově mládeže možnost večeří.

Více informací p. Havlíčková, tel.: 544 422 836

V budově školy je k dispozici kantýna, nápojové
a svačinové automaty.

Domov mládeže - nachází se v areálu školy.
Ubytování je v třílůžkových pokojích se sociálním zařízením, kuchyňkou a lednicí. Ve společenské místnosti je mikrovlnná trouba, televize, studovna
s knihovnou. V budově se dále nachází posilovna, kulečník, stolní tenis, počítačová místnost. DM je v provozu od neděle 19.00 hodin do pátku 14.30 hodin.

Více informací p. Bartošek, tel.: 544 422 830


Výuka cizích jazyků - hlavním vyučovacím jazykem
je jazyk anglický. Žáci maturitních oborů mají mimo hlavní cizí jazyk, povinný také druhý cizí jazyk (německý nebo ruský jazyk).

Tělesná výchova - probíhá na hřišti školy
a v nedaleké tělocvičně na ZŠ Gajdošova.
Pokud žák nemůže ze zdravotních důvodů cvičit, musí si u lékaře vyřídit uvolnění z TV (žádost je k dispozici
na studijním oddělení).
V průběhu roku se konají různé výcvikové kurzy
a sportovní soutěže. Informace budou vždy včas vyvěšeny u kabinetu tělocvikářů (č. 30).

Cenné věci do školy nepatří! Dojde-li ke ztrátě (krádeži) věcí, žák to ohlásí prostřednictvím třídního učitele
na studijním oddělení. K částkám vyšším než 2000 Kč je nutné volat PČR, aby věci příp. uhradila pojišťovna (mějte prosím, pokud je to možné schované účtenky).