JAGR

Projekt "JAzyková GRamotnost" je jednou z vyšších forem základní gramotnosti a jde pojem pro schopnost číst a psát v cizím jazyce. Jazyková gramotnost je tedy schopnost se dorozumět v jiném jazyce, než je mateřský jazyk jedince.

Původní internetová stránka projektu již není k dispozici. Informace projektu realizovaném naší školou najdete v přiloženém textu: