Kam na další studium

Zde najdete odkazy na školy, kde si můžete teoretické znalosti ještě dále zvyšovat

Pomaturitní studium

Elektronický průvodce pomaturitním studiem v ČR Více informací na http://www.kamnavejsku.cz/

Dílčí přehled vysokých škol

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Počítačové systémy
 • Cestovní ruch
 • Finance a řízení

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Stavitelství
 • Ekonomika a management

Vysoká škola podnikání, a.s. (Ostrava)

 • Informatika a internet v podnikání – Bc
 • Podnikání a management v obchodu – Bc
 • Podnikání a managemént v životním prostředí – Bc
 • Podnikání – Bc

Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

 • Technologie a řízení oděvní výroby – bakalářský studijní program
 • Chemická technologie textilní – bakalářský studijní program
 • Mechanická textilní technologie – bakalářský studijní program
 • Netkané textilie – bakalářský studijní program

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Automatické řízení a informatika
 • Informační technologie
 • Integrované systémy v budovách

Technická fakulta České zemědělské univerzity (Praha)

 • Silniční a městská automobilová doprava
 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Obchod a podnikání s technikou
 • Informační a řídící technika v APK

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická

 • Aplikovaná elektrotechnika – Bc.
 • Elektrotechnika a informatika – Bc.

Vysoké učení technické v Brně

 • Fakulta strojního inženýrství – FSI