Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Vedení školy

Jméno Funkce Telefon Místnost E-mail
  spojovatel 544 422 811    
Ing. Roman Moliš ředitel školy 544 422 813 112/1.patro poslat zprávu
Helena Bartlová sekretářka ředitele 544 422 812
774 880 215
117/1.patro poslat zprávu
Mgr. Marcela Žáková zástupce ředitele pro teoretické vyučování 544 422 841
606 682 024
122/1.patro poslat zprávu
Ing. Brančíková Dana zástupce ředitele pro teoretické vyučování 544 422 840
601 574 866
122/1.patro poslat zprávu
Ing. Karel Krška zástupce ředitele pro praktické vyučování
statutární zástupce ředitele školy
544 422 860
601 366 428
124/1.patro poslat zprávu
Eva Široká studijní oddělení 544 422 814
774 990 785
774 880 214
116/1.patro poslat zprávu
Ing. Jana Macíková studijní oddělení + personální oddělení 774 880 214
544 422 815
116/1.patro poslat zprávu
Petr Bartošek vedoucí vychovatel 544 422 830
606 681 972
DM 2.Patro poslat zprávu
Dagmar Horákovská vedoucí technicko-ekonomického úseku 544 422 820
774 990 780
119/1.patro poslat zprávu
Mgr. Jan Melichar koordinační, projektový a programový pracovník 544 422 881
774 489 908
104/1. patro DM poslat zprávu
Ing. Miroslav Šlais vedoucí správy sítě 544 422 851
601 574 833
1. patro kab. č. 129 poslat zprávu
Sborovna   544 422 855 205/2.patro  

Další kontakty

Pokud hledáte kontakty na další pracovníky školy, učitele nebo vychovatele Domova mládeže, najdete je v sekci Další kontakty