Konzultace zahájeny

Od 8. června nabízíme možnost konzultací pro všechny nekončící ročníky (1.-2. ročníky učebních oborů a
1.-3. ročníky maturitních oborů).