KOVO Junior 2020

Krajská odborná soutěž

25. 2. 2020 proběhne na naší škole odborná soutěž
KOVO Junior 2020.

Soutěž je určena žákům studijního oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, kteří nemají dokončeno žádné předchozí vzdělání zakončené maturitní zkouškou
a kteří v roce konání soutěže nedovrší věku 
20 let a více.

Klání se bude skládat ze dvou praktických částí:
I. část: vypracování programu pro výrobu součástí
v řídícím systému iTNC 530 Heidenhain nebo
v řídícím systému Sinumerik (Sinutrain
verze 4.5 Edice 2 SchopMill)
II. část: naprogramování a výroba součásti
dle výkresové dokumentace.

Všem soutěžícím přejeme hodně štěstí.