Maturitní, závěrečné a přijímací zkoušky

Závěrečné zkoušky v náhradním termínu a opravné zkoušky proběhnou ve zkušebních termínech září 2020 a prosinec 2020. Přesný rozpis po třídách a oborech najdete v příloze zde:


Dnem 15. 6. 2020 jsou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Výsledky jsou v souborech dle oborů:

Druhé kolo přijímacího řízení do denních tříletých a denních nadstavbových oborů. Podmínky a počet volných míst najdete v přiloženém oznámení. (počty míst jsou aktualizovány k 22. 6. 2020)

Od pondělí 11. 5. 2020 byly dle pokynu MŠMT zahájeny konzultace pro žáky, kteří se připravují k závěrečným nebo maturitním zkouškám.