Maturita a Závěrečné zkoušky

2021/2022

Ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturit a závěrečných zkoušek

Předměty maturitních zkoušek

Uznání certifikátů jazykových zkoušek

Studenti, kteří do 28. 2. 2022 doloží certifikát
o úspěšném složení jazykové zkoušky, nemusí konat profilovou zkoušku (písemná práce,
ústní část) z cizího jazyka u maturity.