Maturitní, závěrečné a přijímací zkoušky

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do denních tříletých a denních nadstavbových oborů. Podmínky a počet volných míst najdete v přiloženém oznámení. (počty míst jsou aktualizovány k 11.5.2020)

Od pondělí 11. 5. 2020 jsou dle pokynu MŠMT zahájeny konzultace pro žáky, kteří se připravují k závěrečným nebo maturitním zkouškám. Podrobnosti najdete v přiloženém oznámení:

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 tak proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Přehledné schéma průběhu přijímací zkoušky naleznete ZDE.

Maturitní zkouška pak proběhne dle zveřejněného rozpisu. Letos bude ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka. .

Závěrečné zkoušky u učebních oborů pak podle zákona proběhnou podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení. 

Přehledné schéma průběhu závěrečné zkoušky naleznete ZDE.

Důvodem předložení zákona ze strany MŠMT bylo řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školách v souvislosti s koronavirovou nákazou a následným vyhlášením nouzového stavu v České republice. Účinnost tohoto zákona je časově omezena pouze na tento školní rok 2019/2020.