Mechanik elektrotechnik

inteligentní elektroinstalace

PROFIL ABSOLVENTA

 • umí zapojit obvody elektrických systémů, ovládá instalaci napájecích a komunikačních kabelových rozvodů
 • ovládá oživování, provoz a diagnostiku zařízení multimediální techniky a programování
 • ovládá oživování, provoz a diagnostiku počítačových a zabezpečovacích systémů
 • ovládá práci s měřicími přístroji a číslicovou a výpočetní technikou
 • čte elektrotechnickou a jednodušší stavební dokumentaci
 • je připraven pro získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle §5 vyhl. č. 50/1978 Sb.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • ve středních technických funkcích v řízení výroby, montáží, oživování a seřizování systémů inteligentní a komfortní kabeláže a řízení budov
 • opravy a servis zařízení inteligentních a komfortních systémů řízení budov
 • specializovaný pracovník v obchodě a poradenství
 • soukromý podnikatel v oboru elektro

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • zkrácené studium v učebních oborech
 • studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách v ČR a v zemích EU

Obor vzdělání:
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Zaměření:
Inteligentní a komfortní elektroinstalace

Stupeň vzdělání:
úplné střední odborné

Délka studia:
4 roky

Forma studia:
denní forma vzdělávání

Typ studia:
denní studium absolventů ZŠ

Dokumenty ke stažení:
Přihláška ke studiu:

Obory s maturitou

Prohlédněte si nabídku dalších studijních oborů.

Elektrotechnika

Elektrotechnika

informační technologie

Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač

programování a obsluha CNC

Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení

programování a servis CNC