Mechanik seřizovač

programování a obsluha CNC

PROFIL ABSOLVENTA

 • čte strojírenskou výkresovou dokumentaci
 • využívá nekonvenční způsoby a aplikace nových metod obrábění
 • obsluhuje základní druhy konvenčních a CNC strojů
 • orientuje se uživatelsky v programování automatizovaných a robotizovaných pracovišť
 • dovede sestavovat jednoduché řídící programy pro CNC stroje
 • seřizuje, kontroluje, diagnostikuje, obsluhuje a udržuje konvenční a CNC stroje, obráběcí centra a linky prostřednictvím programovatelných automatů
 • navrhuje technologický postup výroby jednoduchých součástí
 • samostatně pracuje s měřidly a měřicími přístroji, seřizuje nástroje a sestavuje řídící programy
 • zná základní pojmy elektrických, elektronických, mechanických, hydraulických a pneumatických systémů
 • má přehled o vývoji automatizace v oblasti obrábění
 • řeší úkoly pomocí výpočetní techniky
 • ke své práci využívá prostředky Informačních a komunikačních technologií, včetně používání programů SurfCam, SolidWorks

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • pracovník v oblasti obsluhy, ošetřování, seřizování a údržby obráběcích strojů, center a automatických linek
 • seřizování a programování CNC strojů, zařízení, výrobních linek a automatizovaných systémů
 • technickohospodářský pracovník provozu obrábění
 • pracovník na střední úrovni v oblasti řízení nebo technologické přípravy výroby
 • specializovaný pracovník obchodu a poradenství
 • soukromý podnikatel v oboru

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • zkrácené studium v učebních oborech
 • studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách v ČR a v zemích EU

Obor vzdělání:
23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Zaměření:
Programování a obsluha CNC strojů

Stupeň vzdělání:
úplné střední odborné

Délka studia:
4 roky

Forma studia:
denní forma vzdělávání

Typ studia:
denní studium absolventů ZŠ

Dokumenty ke stažení:
Přihláška ke studiu:

Obory s maturitou

Prohlédněte si nabídku dalších studijních oborů.

Elektrotechnika

Elektrotechnika

informační technologie

Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik

inteligentní elektroinstalace

Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení

programování a servis CNC