Mechanik strojů a zařízení

programování a servis CNC

PROFIL ABSOLVENTA

 • čte strojnické výkresy součástí a sestav
 • ovládá práci na konvenčních obráběcích strojích
 • má základní znalosti z technologické přípravy pro CNC stroje
 • provádí montáž silnoproudé části elektroinstalace a připojení výstupů číslicového řízení a řízení počítačem ke stroji
 • ovládá systémy CNC strojů, pohonů, posuvů a elektroinstalace
 • umí sestavit program pro obrábění součástek, včetně jeho vygenerování
 • umí obsluhovat CNC stroje
 • ovládá seřizování a údržbu CNC strojů
 • ke své práci využívá prostředky Informačních a komunikačních technologií

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • ve středních technických funkcích v řízení výroby, montáží, oživování a seřizování CNC strojů
 • programování a obsluha CNC strojů
 • servisní technik
 • specializovaný pracovník obchodu a poradenství
 • soukromý podnikatel v oboru

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • zkrácené studium v učebních oborech
 • studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách v ČR a v zemích EU

Obor vzdělání:
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Zaměření:
programování na CNC strojích

Stupeň vzdělání:
úplné střední odborné

Délka studia:
4 roky

Forma studia:
denní forma vzdělávání

Typ studia:
denní studium absolventů ZŠ

Dokumenty ke stažení:
Přihláška ke studiu:

Obory s maturitou

Prohlédněte si nabídku dalších studijních oborů.

Elektrotechnika

Elektrotechnika

informační technologie

Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik

inteligentní elektroinstalace

Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač

programování a obsluha CNC