Nástrojař - obrábění CNC

výroba, udržování a oprava nástrojů ve vysokých stupních přesnosti

PROFIL ABSOLVENTA

 • čte technickou výkresovou dokumentaci
 • ručně obrábí a zpracovává kovové a nekovové materiály
 • strojně obrábí části nástrojů
 • provádí technologicky nenáročné tepelné zpracování nástrojů
 • ošetřuje a udržuje obráběcí nástroje, přípravky a pomůcky
 • provádí funkční zkoušky obráběcích nástrojů
 • rozšířená orientace dle zájmu žáka - svařování kovů a plastů

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • výroba, ošetřování, udržování a oprava nástrojů a jiných pracovních pomůcek (měřidel) ve vysokých stupních přesnosti
 • nástrojař, popř. v jeho typových pozicích
 • v příbuzných povoláních, např. soustružník, frézař, brusič, zámečník apod.
 • svářeč po absolvování jednoho ze základních kurzů svařování
 • po absolvování předepsané doby praxe může samostatně podnikat v oboru

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Zkrácené studium v jiných učebních oborech
 • Studium v nástavbových maturitních oborech se strojním zaměřením na středních odborných učilištích

Obor vzdělání:
23-52-H/01 Nástrojař - obrábění CNC

Zaměření:
výroba, udržování a oprava nástrojů ve vysokých stupních přesnosti

Stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem

Délka studia:
3 roky

Forma studia:
denní forma vzdělávání

Typ studia:
denní studium absolventů ZŠ

Dokumenty ke stažení:
Přihláška ke studiu:

Obory s výučním listem

Prohlédněte si nabídku dalších studijních oborů.

Elektrikář silnoproud

Elektrikář silnoproud

silnoproud - střední vzdělání s výučním listem

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

údržba a opravy elektrotechnických zařízení a přístrojů

Strojní mechanik

Strojní mechanik

montáž, demontáž, opravy a zkoušení strojů

Obráběč kovů

Obráběč kovů

obrábění na CNC