Nástrojař

jednoleté denní studium

PROFIL ABSOLVENTA

 • čte technickou výkresovou dokumentaci
 • ručně obrábí a zpracovává kovové a nekovové materiály 
 • strojně obrábí části nástrojů
 • provádí technologicky nenáročné tepelné zpracování nástrojů
 • ošetřuje a udržuje obráběcí nástroje, přípravky a pomůcky
 • provádí funkční zkoušky obráběcích nástrojů
 • rozšířená orientace dle zájmu žáka - svařování kovů a plastů

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • výroba, ošetřování, udržování a oprava nástrojů a jiných pracovních pomůcek (měřidel) ve vysokých stupních přesnosti
 • nástrojař, popř. v jeho typových pozicích
 • v příbuzných povoláních, např. soustružník, frézař, brusič, zámečník apod.
 • svářeč po absolvování jednoho ze základních kurzů svařování
 • po absolvování předepsané doby praxe může samostatně podnikat v oboru

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Zkrácené studium v jiných učebních oborech
 • Studium v nástavbových maturitních oborech se strojním zaměřením na středních odborných učilištích

Obor vzdělání:
23-52-H/01 Nástrojař

Zaměření:
Nástrojař – zkrácené studium

Stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem

Délka studia:
1 rok

Forma studia:
denní forma vzdělávání

Typ studia:
denní studium absolventů SŠ

Dokumenty ke stažení:
Přihláška ke studiu:

Obory pro zkrácené studium

Prohlédněte si nabídku dalších studijních oborů.

Elektrikář silnoproud 1

Elektrikář silnoproud 1

jednoleté denní studium

Elektrikář silnoproud 2

Elektrikář silnoproud 2

dvouleté dálkové studium

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

jednoleté denní studium

Strojní mechanik

Strojní mechanik

jednoleté denní studium

Obráběč kovů

Obráběč kovů

jednoleté denní studium