Nová dílna typu Nástrojárna

Naše škola realizuje projekt „Vybudování odborného pracoviště“ se záměrem rozvoje kvalitní výuky strojírenský oborů s ohledem na výzvy kladené z národní iniciativy Průmysl 4.0

Dne 9.1.2019 v 10.00 hod. jsme za účasti radní pro školství JmK  paní JUDr. Pejchalové, vedoucí odboru školství KÚ JmK paní JUDr. Polákové, vedoucího oddělení prevence a volnočasových aktivit pana Mgr. Rozprýma a zástupců spolupracujících firem a základních škol, zahájili provoz nové dílny typu Nástrojárna pro strojní obory.

Dva roky intenzivních příprav a samotné realizace projektu v rámci IROP vyústily v unikátní možnost výuky odborného výcviku na supermoderních strojích.

Stroje a další vybavení dílny jsme pořídili z fondů EU v rámci  IROP a z prostředků JmK. Jedná se v rámci Jihomoravského kraje o ojedinělé pracoviště vybavené pětiosým CNC centrem s  robotickou rukou pro zakládání polotovarů k obrábění a k odebírání hotových strojních výrobků. Dále je tato dílna vybavena CNC soustruhem s protivřetenem a poháněnými nástroji, konvenčními obráběcími stroji (univerzální soustruh, nástrojářská frézka, bruska, vrtačky), kalící pecí a dílenským nábytkem v hodnotě 17 mil. Kč, což by mělo zajistit vysoce kvalitní výuku strojírenských oborů.

Vybudované odborné pracoviště bude sloužit k výuce našich žáků strojírenských oborů i žáků dalších strojírenských škol v našem regionu v rámci tzv. center vzdělávání.

Partnerem projektu jsou ZŠ Mutěnická, ZŠ Holzova a ZŠ Masarova. Žáci těchto základních škol budou dílnu pravidelně využívat v rámci polytechnického vzdělávání.

Naše škola realizuje projekt „Vybudování odborného pracoviště“ se záměrem rozvoje kvalitní výuky strojírenský oborů s ohledem na výzvy kladené z národní iniciativy Průmysl 4.0 .

Více informací a fotografií o naší nové učebně najdete na těchto stránkách v sekci O škole