Nové přístupové údaje

Z důvodu změny informačního systému měníme přístupy k elektronickým informacím o studiu žáků

Oznamujeme, že proběhlo generování nových přístupových údajů pro přístup k informacím o studiu žáků na naší škole. V souvislosti s přechodem na nový informační systém a také z důvodu ochrany osobních údajů je nezbytná autorizace emailových stránek zletilými žáky nebo zákonnými zástupci.