Školní řád

Odkaz na Školní řád je uveden v internetové aplikaci Žákovská knížka. Po přihlášení do této aplikace pomocí Vašich přihlašovacích údajů najdete v sekci Informační nástěnka odkaz na Školní řád. V případě zapomenutých přihlašovacíh údajů kontaktujte správce aplikace na masarikm@sssebrno.cz.