Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Zavedení CAD technologií do vzdělávacího procesu školy v návaznosti na výuku odborných předmětů

Další podstránky:

Projekt je zaměřen na zavedení CAD technologií do teoretického vyučování a to nejen jako alternativy klasického technického kreslení, ale i jako nástroje přípravy výroby, na kterou žáci navazují ve výuce CAM technologií.

CAD technologie svými vlastnostmi nalézají široké uplatnění ve všech technických oborech a zvláště ve strojírenství a elektrotechnice. Jejich využívání umožňuje efektivní tvorbu technické dokumentace, vede ke zkvalitnění výuky, zvýšení motivace studentů a ulehčení jejich práce. Účelem projektu je také vybudovat speciální CAD učebnu, která by poskytla kvalitní služby v oblasti podpory implementace CAD do výuky a také jako místo kde studenti i učitelé mohou pracovat s CAD technologiemi na svých zadáních, projektech či přípravách. V našem regionu se strojírenskou tradicí a vzrůstajícím počtem závodů s nasazenými CNC technologiemi, jejichž výuku naše škola zaštiťuje, mohou studenti získané znalosti dobře využít, a tím zvýšit svoji konkurenceschopnost na trhu práce.

Prezentace projektu: zde

Výstupy projektu: zde