Zavedení CAD technologií do vzdělávacího procesu školy v návaznosti na výuku odborných předmětů

Další podstránky:

Projekt je zaměřen na zavedení CAD technologií do teoretického vyučování a to nejen jako alternativy klasického technického kreslení, ale i jako nástroje přípravy výroby, na kterou žáci navazují ve výuce CAM technologií.

CAD technologie svými vlastnostmi nalézají široké uplatnění ve všech technických oborech a zvláště ve strojírenství a elektrotechnice. Jejich využívání umožňuje efektivní tvorbu technické dokumentace, vede ke zkvalitnění výuky, zvýšení motivace studentů a ulehčení jejich práce. Účelem projektu je také vybudovat speciální CAD učebnu, která by poskytla kvalitní služby v oblasti podpory implementace CAD do výuky a také jako místo kde studenti i učitelé mohou pracovat s CAD technologiemi na svých zadáních, projektech či přípravách. V našem regionu se strojírenskou tradicí a vzrůstajícím počtem závodů s nasazenými CNC technologiemi, jejichž výuku naše škola zaštiťuje, mohou studenti získané znalosti dobře využít, a tím zvýšit svoji konkurenceschopnost na trhu práce.

Prezentace projektu: zde

Výstupy projektu: zde