Školská rada

Na základě z. č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 167 byla ke dni 22. října 2017 zvolena nová školská rada. Počet členů rady je stanoven na 9 členů. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci, třetinu volí zákonní zástupci žáků nebo zletilí žáci.