Pracovní exkurze talentovaných žáků a jejich mentorů Ve firmě PROTOTYPA-ZM, s.r.o.

Jako součást řešení projektu: Institut experimentálních technologií 1

Klíčová aktivita: Podpora talentovaných žáků SŠ

se dne 5.11.2009 usku­tečnila exkurse talentovaných žáků a jejich mentorů včetně jejich lektorů u konzultantů z VUT Brno ve firmě:

PROTOTYPA-ZM, s.r.o.
Hudcova 533 / 78c
612 00 Brno

Předmětem činnosti této firmy je mimo jiné výzkum, vývoj, a výroba balistických měřidel, zbraní, munice, raket a záchranných prostředků.

Cílem exkurse bylo seznámit se v praxi s metodami měření a regulace velmi rychlých procesů v souvislosti měřením dynamiky a rychlosti střel z různých zbraňových systémů.

Za naši školu se akce se zúčastnili

Mentoři:

  • Ing. Josef Veselý, CSc
  • Ing. Karel Dostál

Talentovaní žáci:

  • Hrbek Martin – SOŠ4
  • Šmarda Ladislav – SOŠ4
  • Procházka Michal – M4F
  • Navrátil Jaroslav – SOŠ3
  • Sýkora Martin – SOŠ3
  • Vobora Jan – SOŠ3

Za řešitele: Ing. Karel Dostál, 30.11.2009

Fotogalerie