Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Pracovní exkurze učitelů odborných předmětů elektro v Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky

V rámci spolupráce naší školy na řešení projektu IET1 a dále jako součást prací na školním vzdělávacím programu pro obor Mechanik elektrotechnik se uskutečnila dne 26.6.2009 pracovní exkurze učitelů odborných předmětů elektro v Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně, zaměřená na možnosti využití laboratoří ústavu v rámci výuky odborných předmětů elektro na naší škole.

Ing. Karel Dostál, 14.7.2009

Odkazy

Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně Projekt Institut experimentálních technologií 1

Fotogalerie